KÁSZÁ DĂSZTYISZĂ- NYITOTT HÁZ TANODA – GILVÁNFA

Gilvánfán 2008 óta működik folyamatosan tanoda programunk. A Tanoda szakmai megvalósításának alapja a tanoda pedagógiai programja, melynek

Alapelvei

  • elfogadó pedagógia attitűd
  • társadalmi integrációra való törekvés
  • sokrétű tanulmányi támogatás
  • személyes és közösségi identitásfejlesztés
  • a társas viselkedés elfogadott szabályainak megtanulására.

A tanulmányi fejlesztés kis csoportokban, ill. egyénileg történik. A Tanodába minden év szeptemberében iratkoznak be a gyerekek. 

A tanodaprogram egyik fő tevékenysége a tanodások iskolai sikerességéhez szükséges kognitív kompetenciák fejlesztése. Ennek következtében a fókuszban a szövegértési képesség fejlesztése áll, amit a kommunikációt segítő projektekkel, valamint a direkt nyelvtani foglalkozásokkal erősítünk. Rendszeresen  alkalmazunk indirekt tanulási motivációs eszközöket..

Tanodánkban ún. „szendvicsprogram” működik, amellyel azokat a középiskolásokat támogatjuk, ahol a családnak nem áll módjában, az otthontól távol töltött időre napi élelmiszert biztosítani a tanulók számára.

A patrónusi rendszerrel a diák előrehaladását, életkörülményeinek változását tudjuk követni. A patrónus megszervezi a diákok részvételét a foglalkozásokon, figyeli iskolai előrehaladásukat, kapcsolatot tart a családdal, vezeti a fejlesztési naplót.

Alapelvünk, hogy a szegregált Gilvánfára, minél több külső programot, eseményt, vendéget, hozzunk, ill. a diákokat, és szüleiket, minél több alkalommal mozdítsuk ki a faluból, moziba, színházba, kirándulásokra, focibajnokságra. Meggyőződésünk, hogy a gilvánfai tanodában működő programok, az ottani tanulmányi segítség, szociális támogatás, közös kirándulások, szabadidős programok bizonyíthatóan pozitív kihatással vannak a fiatalok társadalmi integrációjára és a szülők tanulást támogató attitűdjére.

Aktív együttműködést valósítunk meg több tanodával, a gyerekek iskoláival, a területünkön működő civil, egyházi, kormányzati és önkormányzati szervezetekkel, akikkel az együttműködés a gyerekek és fiatalok sikere érdekében elengedhetetlen. 

 

Munkatársak:

  • Barna Bernadett – szakmai vezető, mérnök tanár
  • Heindl Péter – történelem tanár 
  • Kovács Lídia – matematika /fizika tanár 
  • Kőszegi Krisztián – földrajz /történelem szakos tanárjelölt 
  • Ignácz Gyöngyi – helyi segítő