KÁSZÁ DĂSZTYISZĂ- NYITOTT HÁZ TANODA – GILVÁNFA

Gilvánfán 2008 óta működik folyamatosan tanoda programunk. A Tanoda szakmai megvalósításának alapja a tanoda pedagógiai programja, melynek

Alapelvei

 • elfogadó pedagógia attitűd
 • társadalmi integrációra való törekvés
 • sokrétű tanulmányi támogatás
 • személyes és közösségi identitásfejlesztés
 • a társas viselkedés elfogadott szabályainak megtanulására.

A tanulmányi fejlesztés kis csoportokban, ill. egyénileg történik. A Tanodába minden év szeptemberében iratkoznak be a gyerekek. 

A tanodaprogram egyik fő tevékenysége a tanodások iskolai sikerességéhez szükséges kognitív kompetenciák fejlesztése. Ennek következtében a fókuszban a szövegértési képesség fejlesztése áll, amit a kommunikációt segítő projektekkel, valamint a direkt nyelvtani foglalkozásokkal erősítünk. Rendszeresen  alkalmazunk indirekt tanulási motivációs eszközöket..

Tanodánkban ún. „szendvicsprogram” működik, amellyel azokat a középiskolásokat támogatjuk, ahol a családnak nem áll módjában, az otthontól távol töltött időre napi élelmiszert biztosítani a tanulók számára.

A patrónusi rendszerrel a diák előrehaladását, életkörülményeinek változását tudjuk követni. A patrónus megszervezi a diákok részvételét a foglalkozásokon, figyeli iskolai előrehaladásukat, kapcsolatot tart a családdal, vezeti a fejlesztési naplót.

Alapelvünk, hogy a szegregált Gilvánfára, minél több külső programot, eseményt, vendéget, hozzunk, ill. a diákokat, és szüleiket, minél több alkalommal mozdítsuk ki a faluból, moziba, színházba, kirándulásokra, focibajnokságra. Meggyőződésünk, hogy a gilvánfai tanodában működő programok, az ottani tanulmányi segítség, szociális támogatás, közös kirándulások, szabadidős programok bizonyíthatóan pozitív kihatással vannak a fiatalok társadalmi integrációjára és a szülők tanulást támogató attitűdjére.

Aktív együttműködést valósítunk meg több tanodával, a gyerekek iskoláival, a területünkön működő civil, egyházi, kormányzati és önkormányzati szervezetekkel, akikkel az együttműködés a gyerekek és fiatalok sikere érdekében elengedhetetlen. 

 

Munkatársak:

 • Barna Bernadett – szakmai vezető, mérnök tanár
 • Heindl Péter – történelem tanár 
 • Kovács Lídia – matematika /fizika tanár 
 • Kőszegi Krisztián – földrajz /történelem szakos tanárjelölt 
 • Ignácz Gyöngyi – helyi segítő

OUR AFTER SCHOOL SUPPORT PROGRAM 

The program has been operating continuously in Gilvánfa since 2008. The basis of the professional implementation  is the pedagogical program, which has the following principles:

 

 • an accepting pedagogy attitude
 • the pursuit of social integration
 • diverse study support
 • both personal and community identity development
 • teaching the "accepted rules" of social behaviour

The study development happens individually or in smaller study groups. The children enrol on the program every September, just like they do in school. 

One of the main activities of the curriculum is the development of the cognitive competencies necessary for school success. As a result, the focus is on developing comprehension skills, which we reinforce with communication support projects as well as direct grammar sessions. We regularly use indirect learning motivational tools.