"Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, és ti befogadtatok ..." (Mt 25,35)

Kik vagyunk mi?

For an English overview, please scroll down!

 

 

Alapítványunkról

A Szent Márton Caritas Alapítvány 2000 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy az Alsószentmártonban évek óta sikeresen működő sokrétű szociális, karitatív és közösségfejlesztő tevékenységeknek intézményi hátteret biztosítson, valamint sikeresen működő programjait–kibővítve és továbbfejlesztve–kiterjessze Dél-Baranya más halmozottan hátrányos helyzetű, főként cigányok által lakott településeire. Alapítványunk felekezeti hovatartozástól és politikai meggyőződéstől függetlenül segíti a rászorulókat.

 

Céljaink

 • A térségben élő, alacsony érdekérvényesítési képességekkel rendelkező, a társadalom perifériájára szorult csoportok – cigányok, tartósan munkanélküliek, veszélyeztetett fiatalok – társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hatékonyabbá tétele.
 • A halmozottan hátrányos helyzetű térség lakosainak szociális, egészségügyi és kulturális segítése.
 • Alternatív oktatási programokkal a cigány fiatalok tanulás révén történő társadalmi integrációjának elősegítése.
 • Mozgó jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat működtetése az érintett térség falvaiban.
 • Kapcsolattartás a társadalom perifériáján élő családok gyermekei és az őket nevelő, oktató, segítő intézmények, társadalmi szervezetek között.

 

Célcsoportjaink 

 • Perifériára került társadalmi csoportok
 • Cigányok  
 • Munkanélküliek 
 • Alacsony iskolázottsági szinttel rendelkező emberek
 • Tartós betegségben szenvedők
 • Testi és szellemi fogyatékosok
 • Hátrányos helyzetű, veszélyeztetett gyermekek és fiatalok 
 • Egyedülálló idős emberek 

 

Közvetett célcsoport 

 • Általános és/vagy középiskolában tanító pedagógusok, alapítványunk munkatársai, önkéntes segítői 

 

Projekt irányítás – pénzügyi és szakmai menedzsment

 • Békési Andrea – projektmenedzser, igazgató,
 • Györei Istvánné, Ildikó - gazdasági ügyintéző
 • Lengyel Alexandra – gazdasági ügyintéző
 • Elmont Judit - projekt asszisztens
 • Varjú Anett - pénzügyi munkatárs

 

Folyamatosan működő programjaink, szolgáltatásaink

 


 

About us 

The St. Martin's Caritas Foundation was established in the spring of the year 2000 to provide an institutional background for the diverse social, charitable and community development activities that have successfully operated in Alsószentmárton for many years. Furthermore, the foundation aims to develop its already successful programs and extend its helping purpose to other cumulatively disadvantaged villages and settlements. Alsószentmárton is located in the southern part of Hungary, in Baranya county (see map above),  so does the other villages and settlements. The region is highly marginalized and inhabited mainly by Roma families. 

The foundation helps those in need, regardless of religious affiliation or political beliefs.

Fő tevékenységeink

AFTER SCHOOL SUPPORT PROGRAM
COMMUNITY HOUSES
PRESENCE PROGRAM
LEGAL ASSISTANCE