JELENLÉT PROGRAM

 

FELZÁRKOZÓ TELEPÜLÉSEK PROGRAM

 

A projekt keretében szociális munkások és más segítő szakemberek mellett foglalkoztatást elősegítő programokat és közösségépítő tevékenységeket végzünk.

"Szeretnénk aktívan jelen lenni a faluközösség mindennapjaiban. Szeretnénk tudni arról, ha azonnali támogatásra van szükség. Szeretnénk segíteni".

 

Munkatársak: 

  • Gyurkáné Molnár Éva-programvezető, szociálpedagógus

  • Racskó Ramóna- pszichológus

  • Világos Linda- szociális munkás

 


 

CONVERGENCE IN THE SETTLEMENTS PROGRAM

 

In addition to social workers and other support professionals promoting integration and convergence,  the project provides employment promotion programs and community building activities as well.

"We want to be actively present in the everyday life of the village community. We want to know if immediate support is needed. We want to help".