Szent Márton
Caritas Alapítvány


Székhely:
7826 Alsószentmárton, Alkotmány u.9.

Levelezési cím:
7603 Pécs 3, Pf. 270

E-mail: szmca@freemail.hu

A kuratórium elnöke:

Lankó József
római katolikus lelkész
30/994-0900, 72/569-004
fax: 36/72-569-005
E-mail: lankoj@freemail.hu

Menedzsment

Békési Andrea
programigazgató, szociálpolitikus
30/4110-468

Menedzsment iroda:

Postacím:
7603 Pécs 3, Pf.270
Helyszín:
Pécs, Lánc u. 18 fsz. 2,
72/510–421, 30/76-01-686
fax: 36/72-510-422
E-mail: szmca@freemail.hu


Levelezés


Kapcsolatfelvétel


Vendégkönyv


Munkatársaink


SZMCA - fórum


SZMCA - blog


Látogatói Statisztika





Copyright ©
Szent Márton
Caritas Alapítvány

2011

Üdvözöljük honlapunkon!


A Szent Márton Caritas Alapítvány 2000 tavaszán jött létre azzal a céllal, hogy az Alsószentmártonban évek óta sikeresen működő sokrétű szociális, karitatív és közösségfejlesztő tevékenységeknek intézményi hátteret biztosítson, valamint sikeresen működő programjait - kibővítve és továbbfejlesztve - kiterjessze Dél-Baranya más halmozottan hátrányos helyzetű, főként cigányok által lakott településeire. Alapítványunk felekezeti hovatartozástól és politikai meggyőződéstől függetlenül segíti a rászorulókat.

Alapítványunk céljai:

  • A térségben élő, alacsony érdekérvényesítési képességekkel rendelkező, a társadalom perifériájára szorult csoportok - cigányok, tartósan munkanélküliek, veszélyeztetett fiatalok – társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hatékonyabbá tétele.
  • A halmozottan hátrányos helyzetű térség lakosainak szociális, egészségügyi és kulturális segítése.
  • Mozgó jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat működtetése az érintett térség falvaiban.
  • Alternatív oktatási programokkal a cigány fiatalok tanulás révén történő társadalmi integrációjának elősegítése.
  • Kapcsolattartás a társadalom perifériáján élő családok gyermekei és az őket nevelő, oktató, segítő intézmények, társadalmi szervezetek között.


Rejtekben élve

Az alábbi képre (NAVA Nemzeti Audiovizuális Archívum) kattintva, kérjük, tekintse meg a Magyar Televízió által készített videófilmet, amely bemutatja munkánkat:

ÁLLÁSHIRDETÉS




Design/Development - Copyright © Ódor Péter 2011