Kászá dăsztyisză – Nyitott Ház, GilvánfaA Számá Dă Noj Egyesületet a Szent Márton Caritas Alapítvánnyal közösen 2008 őszén pályázati forrásból „Kászá dăsztyisză - Nyitott Ház” néven közösségi házat hozott létre Gilvánfán, az itt élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családok támogatására

Fő tevékenységi területe a gyermekek iskolai előmenetelének, továbbtanulásának támogatása, speciális nevelési, egészségügyi, szabadidős programok-, szociális szolgáltatások biztosítása a helyben élők számára. Működési költségeit, programfejlesztését pályázati támogatásokból biztosítja. A „Nyitott ház” teszi lehetővé – évtizedek óta először - segítő szakemberek folyamatos jelenlétét a településen. A központban szociális munkás mellett, helyi szociális segítő munkálkodik, a szakmai vezetést is képzett szakember látja el. Így a Nyitott Ház sokrétű szolgáltatást tud nyújtani az oda ellátogatóknak, heti 5 napos folyamatos nyitva tartással működik.

A településen hiánypótló feladatot látunk el. Gilvánfa lakossága napi rendszerességgel fordul munkatársainkhoz fénymásolás-, levelek megírása-, tanácsadás ügyében. A felnőtt lakosság heti rendszerességgel veheti te igénybe a jogsegély szolgálatot. A lakosság mindennapos jogi ügyeinek (pl: szociális juttatásokhoz való hozzáférés) intézésén túl más pl. antidiszkriminációs ügyekben is történik segítségnyújtás.

Munkaerő közvetítéssel is foglakozunk. A közösségi ház hirdetőtábláján rendszeresen kifüggesztjük az álláslehetőségeket, s próbáljuk a hozzánk fordulókat segíteni abban, hogy el tudjanak helyezkedni. Továbbra is folyamatosan tapasztaljuk a gilvánfai munkavállalókkal szembeni nehezen tetten érhető hátrányos megkülönböztetést, amit pozitív példák felmutatásával kisebb nagyobb sikerrel próbálunk enyhíteni.

A közösségi ház nyújtotta szolgáltatások közül, az egyik legfontosabb a fiatalok segítésére létrejött Tanoda program, ahol 30-35 gyerek rendszeresen, nem egy időben vesz részt a különböző szabadidős és tanulmányi programokon. A Tanodában mentori rendszer (a mentorok kapcsolatot tartanak az iskolával, a családdal), projektpedagógia (pl. Gilvánfa múltját feltáró projekt), drámapedagógia (Pécsi Play back Színház), művészeti oktatás (zenebona foglalkozás, és a kozármislenyi művészeti iskola) és ösztöndíjrendszer (minden tanodai tevékenységet és iskolai eredményt „fabatkákkal” díjazunk) segíti a fiatalokat.

A gilvánfai Tanoda mintegy egyéves előkészítés után – igényfelmérés, családlátogatások, épület átalakítás, közösségi és tanulmányi programok, kirándulások, új munkatársak felvétele (reálszakos tanár, nyelvtanár, szociális munkás, romológus hallgató) 2009. december 18-án nyitotta meg hivatalosan kapuit. A nyitó ünnepségen részt vettek a tanodás fiatalok és családtagjaik, a falu polgármestere.

A tanulmányi segítségnyújtást az általános és középiskolás tanulók egyaránt igénybe veszik. A ház munkatársai folyamatosan kapcsolatot tartanak a gyerekek iskoláival –a magyarmecskei általános iskola mellett a pécsi középiskolákkal is - valamint szoros kapcsolatban vannak a családokkal. A tanodában heti rendszerességgel tartunk diákkonferenciákat, melynek során a diákok önrendelkezését segítjük, a felmerülő problémákat vitatjuk meg közösen, illetve reflektálunk az elmúlt időszak eseményeire. Pályázati támogatásból és magánszemélyek adományaiból lehetőségünk nyílt a házi könyvtár fejlesztésére is. Új szakirodalmak, szépirodalmak kerültek a polcokra, új oktatási segédanyagok vásárlására is volt lehetőség. A gyerekek rendszeresen kölcsönöznek, nőtt az olvasási kedvük. A középiskolások a kötelező irodalmakhoz hozzáférnek a házi könyvtárban, és azok feldolgozásához is segítséget kapnak.

Jelentősen fejlesztettük a sportszer-, fejlesztő-, és társasjáték készletet, amelyeknek egész évben nagy hasznát vesszük. Nagy hangsúlyt fektetünk a sportolási lehetőség biztosítására, mely leköti a gyerekek felesleges energiáját, hozzájárul egészséges testi fejlődésükhöz. Legkedveltebb a futball, amelyben a helyi csapat rendszeresen összeméri erejét más falvak csapataival. Nagy sikere volt a Kóróson szervezett futballbajnokságnak, amelyen hat tanoda csapata vett részt, a gilvánfai csapat hozta el az Ormánsági Tanodakupát.

Nagy népszerűségnek örvendenek a kézműves foglalkozások, alkalmanként 25-30 fő részvételével. Ünnepek előtt szívesen készítettek saját kezűleg ajándékot a gyerekek. A felnőttek főként a halottak napja előtti-, illetve adventi készülődésbe kapcsolódtak be. A foglalkozáshoz szükséges eszközöket, anyagokat az elnyert támogatásból biztosítottuk.

Pedagógia szemléletünknek megfelelően igyekszünk kirándulásokat szervezni a gilvánfai fiataloknak, annak érdekében, hogy minél jobban megismerjék azt a világot, amelyben középiskolásként, majd felnőttként élniük kell. Az elmúlt években a több pécsi programon (pl. állatkert, mozi, színház, EKF-rendezvények) vettünk részt, de lehetőségünk volt elmenni Krakkóba és Auschwitzba, részt vettünk az egyházi hátterű tanodák esztergomi fesztiválján, csoportépítő táborokban. A kezdetek óta az Önkéntes Diakóniai Év szervezésében, három külföldi önkéntes segíti a gilvánfai gyerekeket.

Összességében elmondható, hogy a Közösségi Házban olyan szakembergárda várja az oda érkezőket, akik megszerezték azt a tapasztalatot, ami szükséges a helyi viszonyok közötti munkához. A programok látogatottsága, a résztvevők aktivitása, bizonyítja a szervezet szakmai hitelét. Amennyiben a tevékenységek hosszú távon meg tudnak valósulni, az eddigi eredmények fenntartása esetén akár a „gilvánfai modellről” is beszélhetünk, amelyet más, leszakadó, nagy munkanélküliséggel rendelkező hátrányos helyzetű településeken is érdemes bevezetni.Videó

A gilvánfai tanoda szabadidős zenei programjairól készült videók:

Csi lav tu

Mikor kicsi gyerek voltam

Ha bemegyek a kocsmába swing version